میخواهیم تاثیر کف (فوم) را در اندازه گیری رادار در مایعات بررسی کنیم

۳ تیر ۱۴۰۰
934 بازدید

میخواهیم تاثیر کف (فوم) را در اندازه گیری رادار در مایعات بررسی کنیم و میخواهیم نشان دهیم که مزیت استفاده از تکنولوژی ۸۰ گیگاهرتز با استفاده از وگاپالس ۶۴ برای اینگونه کاربرد ها چطور است. لطفا ویدئو را ببینید!

پاسخ دهید