ارتباط با مدیر عامل

در صورت داشتن هرگونه انتقاد و پیشنهاد و ارتیاط با مدیر عامل شرکت کنترل نگار میتوایند از درگاه زیر اقدام فرمایید.