اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

نشانی
تهران -بزرگراه کردستان جنوب-بلوار ابطحی(بیستم)
شماره ۲۱-کدپستی:۱۴۳۷۶۴۷۵۳۳

ایمیل
info@controlnegar.com

تلفن
۸۸۳۳۳۶۲۸ (۰۲۱)

فکس
۸۸۰۲۵۶۵۷ (۰۲۱)

تماس با ما