سطح سنجی با جبران ساز چگالی

۱۳ آبان ۱۴۰۰
1462 بازدید

مخازن فلوداسیون بخش مهمی از فرایند معدن هستند، اما اندازه گیری دقیق سطح مخازن فلوداسیون کاری دشوار است کاربران معمولا سطح را با استفاده از یک سنسور اولتراسونیک اندازه گیری میکنند و گوی شناوری نیز مبین دانسیته مواد مایع است اما رسوبات باعث میشود که گوی شناوری به سطح امولاسیون مواد و کف بچسبد که سبب خروجی سطح اشتباه میگردد شرکت VEGA یک روش جدید و قابل اعتماد برای صنایع حیاتی معدنی معرفی کرده است .

فلوتاسیون بدون تردید مهم ترین و همه جانبه ترین روش جدایش کانی هـا اسـت اگرچه این روش در ابتدا برای فرآوری سولفیدهای مس، سرب و روی ابداع شد، ولی امروزه کاربرد آن گسترش یافته و اکسیدها از جملـه هماتیت، کاسیتریت و کانی های اکسیدی مانند مالاکیت و کانه های غیر فلزی مانند فلورین، فسفات ها و زغال را نیز شامل می شود. اندازه گیری سطح مخازن فلوتاسیون به دیل رسوبات بالا ممکن با روش های متداول دچار مشکلاتی است و نیازمند سرویس های دوره ای فراوان است همچنین دقت آن در اندازه گیری مورد سوال است. راه حل VEGA برای اندازه گیری این سطوح استفاده از Hydrostatic Level transmitter است. لطفا به ویدئو پیوست توجه فرمائید.

فلوتاسیون بدون تردید مهم ترین و همه جانبه ترین روش جدایش کانی هـا اسـت اگرچه این روش در ابتدا برای فرآوری سولفیدهای مس، سرب و روی ابداع شد، ولی امروزه کاربرد آن گسترش یافته و اکسیدها از جملـه هماتیت، کاسیتریت و کانی های اکسیدی مانند مالاکیت و کانه های غیر فلزی مانند فلورین، فسفات ها و زغال را نیز شامل می شود. اندازه گیری سطح مخازن فلوتاسیون به دیل رسوبات بالا ممکن با روش های متداول دچار مشکلاتی است و نیازمند سرویس های دوره ای فراوان است همچنین دقت آن در اندازه گیری مورد سوال است. راه حل VEGA برای اندازه گیری این سطوح استفاده از Hydrostatic Level transmitter است. لطفا به ویدئو پیوست توجه فرمائید.

 

 

 

پاسخ دهید