تفاوت سنسور های فشار مطلق و گیج

اغلب از ما پرسیده میشود که فرق بین سنسور های  فشار مطلق و گیج چیست؟

از فشار سنج گیج برای اندازه گیری فشار افزوده استفاده میگردد  و از فشار سنج مطلق برای اندازه گیر فشار خلاء برای مثال در یک راکتور استفاده میشود برای شبیه سازی این امر ما یک سری تجهیزات آماده کرده ایم، لطفا ویدئو پیوست را مشاهده نمائید.

.

.

.