چرا رادار یک اولتراسونیک بهتر است؟

نمایندگی VEGA

مزایای فناوری رادار در مقایسه با سنسورهای فراصوت
“جایی که اندازه گیری سطح اولتراسونیک با مشکل روبه رو میشود”
در مقایسه با سنسورهای اندازه گیری اولتراسونیک ، سنسورهای رادار  تأثیری نسبت به  نوسانات دما ، خلا یا فشارهای زیاد نمیپذیرند و نسبت به آلودگی حساس نیستند. سنسورهای راداری ۸۰ گیگاهرتز نیز با زائیه انتشار باریک و  تمرکز سیگنال بسیار خوب و همچنین قیمت ارزان تر ، استفاده از تکنولوژی اولتراسونیک را منسوخ کرده است  .