محصولات

L-VEGA-1

تجهیزات اندازه گیری سطح و فشار ساخت کشور آلمان

copa-1

نرم افزار HMI/SCADA زنون ساخت کشور اتریش

kinck

آنالایزرهای مایعات pH،هدایت الکتریکی و اکسیژن محلول و ایزولاتورهای سیگنال ساخت کشور آلمان

Schmidt LOgo

SCHMIDT® Flow Sensors جهت اندازه گیری هوا و سرعت جریان گاز