اخبار

حضور شرکت VEGA Grieshaber KG آلمان در بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی نفت،گاز، پالایش و پتروشیمی ایران

۱۶ الی ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران Hall 38B غرفه‌ی ۲۵۲۵

oilgas2